DK
DE
CN
GB

Norsk offshore stiller høje krav

Der stilles store krav til leverandører til det norske offshoremarked. De norske standarder for olie- og gasindustrien, NORSOK, betyder, at også leverandører må lægge sig i selen for at optimere såvel produkter som processor, hvis de vil i betragtning til det attraktive marked.

Det norske offshoremarked er lukrativt for mange underleverandører, fordi aktivitetsniveauet er højt dels på grund af ældre rigge, der skal serviceres og dels nye rigge, der løbende kommer til. Hele industrien er afhængig af stabile og fleksible leverandører, der ikke blot skal kunne levere den rigtige vare – ofte inden for kort tid – men også leverandører, der samtidig lever op til de høje standarder til produkter, der anvendes i industrien.

Med NORSOK har den norske olieindustri opstillet en lang række standarder, som betyder, at leverandører og underleverandører skal gøre en ekstra indsats for at blive godkendt til at levere produkter til offshoremarkedet. Det gælder alt lige fra kvaliteten af selve malingen til de komponenter, der benyttes på rigge, til leverandørernes forudgående, faglige kvalifikationer.

Høj kvalitet og gode referencer

Voldsom vækst i den norske olieindustri de senere år har medført et øget fokus på markedet. Blandt de organisationer, der har fingeren på pulsen hvad angår den buldrende norske offshoreindustri, er Dansk Eksportforening. Her oplever business manager inden for olie og gas, Merethe Wrang, også, at kravene til leverandører i Norge er skarpe:

“Virksomhederne skal have styr på kvalitet og sikkerhed, hvis de skal leve op til kravene på nogle af de store projekter i Norge. Og så er det en fordel, hvis de har referencer i olie- og gasbranchen. Så et godt netværk, der leder til nye kontakter og kunder, er også en af spillereglerne,” forklarer Merete Wrang.

Dansk krisefordel

Men der er al mulig grund til at have fokus på NORSOK, for den norske olieindustri er attraktiv for danske virksomheder, som faktisk har én unik fordel:

“Der er fortsat et kæmpe potentiale på det norske offshoremarked. Og modsat de norske virksomheder, så har vi i Danmark været igennem en krise, der har gjort, at vi har trimmet forretningsgangene og omkostningerne. Netop nu er der i Norge fokus på at holde omkostningerne nede i olie- og gasindustrien, og det kan bl.a. danske virksomheder høste fordele af at have erfaring med,” fortæller Merethe Wrang.

Hoyer ser muligheder

Hos Hoyer har man erfaring med NORSOK-standarden for blandt andet maling af motorer, og det har givet virksomheden endnu en kompetence inden for offshoreindustrien. Helt konkret er der tale om NORSOK-standard M501, der angiver standarden for blandt andet maling af stål og støbejernsmotorer. Administrativt er der tale om en 32-sider lang guideline, der detaljeret angiver alt lige fra malingens tykkelseslag, til hvordan malerne skal være prækvalificerede til arbejdet.

“Dokumentationsarbejdet er meget krævende, når man har med NORSOK-standarder at gøre. Vi har en kvalitetsafdeling, der læser standarderne igennem og efterfølgende opsætter procedurer. Det er en omfattende proces. Men vi har haft stor succes med det, og vores kunder giver positive tilbagemeldinger. Så vi ser helt klart flere muligheder inden for det segment,” forklarer Loke Svendsen, Country Manager for Hoyer i Norge.

Fakta om NORSOK

  • Det er Standard Norge, der forvalter NORSOK-standarderne, som er udviklet af industrien selv. NORSOK står for Norsk Sokkels Konkurranseposisjon.
  • NORSOK-standarderne er funktionsbaserede. Det vil sige, at der stilles krav til produkters funktioner, fremfor hvordan de skal produceres. Standarderne giver således plads til fortolkning.
  • Standard Norge arbejder tæt sammen med den norske olie- og gasindustri, så standarderne hele tiden er opdaterede og imødekommer de stigende krav i industrien. Det handler blandt andet om risikoreduktion, arbejdsmiljø og omkostningseffektivitet.
  • Der findes omkring 100 forskellige NORSOK-standarder; oversigten og mere information om de norske standarder inden for olie- og gasindustrien findes på www.standard.no/petroleum.