DK
DE
CN
GB

Whistleblower

Hoyer er forpligtet til at sikre et trygt miljø for sine medarbejdere.

Hoyer har etableret en whistleblower-ordning for at gøre det muligt for tidligere og nuværende medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og andre eksterne at rapportere mistanker eller bekymringer.

Whistleblower-rapporter kan blive rapporteret anonymt gennem en ekstern part, PwC.