DK
DE
CN
GB

Bæredygtighed: Kan du følge med de stigende krav til energieffektivitet?

Slutbrugernes krav, ny lovgivning og et større fokus på bæredygtighed. Det er nogle af drivkræfterne bag et stadig større og mere presserende behov for energieffektivitet. Elektromotorer forbruger 66 % af den globale industrielle energi, og der er et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledningen og samtidig spare penge.

31/01/2020

Idet elektromotorer forbruger en betydelig del af den samlede energiproduktion, er de potentielle fordele ved højere energieffektivitet enorme. Alene i EU forbruger cirka 8 milliarder motorer næsten halvdelen af den europæiske produktion af el. Globalt set bliver to tredjedele af al industriel energi brugt af elektromotorer.

Ved at bruge mere energieffektive motorer kan det globale energiforbrug reduceres med ca. 300 TWh el om året i 2030. Det svarer cirka til det årlige forbrug af el i hele Storbritannien. Og modsat – uden omfattende effektiviseringer – forventes motorernes energiforbrug at stige til 13.360 TWh pr. år mod 2030, hvilket vil øge CO2-udledningen med 8,570 mio. ton pr. år.

Ambitiøse slutbrugere

En stærk drivkraft bag øget energieffektivitet er lokal lovgivning, der til stadighed stiller skarpere og skarpere krav til producenterne og leverandørerne af elektrisk udstyr. I EU har den seneste revision af økodesigndirektivet været gældende siden september 2019. I 2021 og 2023 udvides omfanget af direktivet yderligere.

Men mens stramningerne i sig selv sætter ambitiøse mål, er de kun en del af billedet. Slutbrugernes krav til mere bæredygtige og omkostningseffektive løsninger er på nuværende tidspunkt en stærk drivkraft bag behovet for mere energieffektive applikationer. Ofte går de længere og hurtigere end det, lovgivningen kræver, siger Maarten de Beun, Segment Manager, Industrial Pumps hos Hoyer Motors.

"I flere af vores største segmenter, f.eks. HVAC og Industrielle Pumper, er der forskellige faktorer, der alle går mod en større energieffektivitet, såsom FN's globale mål. I mange tilfælde overstiger slutbrugernes økonomiske og miljømæssige prioriteringer rent faktisk de lovmæssige krav og de udfordrer OEM producenterne til at følge med. Vi har f.eks. leveret flere store projekter med IE4-motorer."

Fokus på total cost of ownership

Fokus på energieffektivitet er også en af årsagerne til, at flere slutbrugere overvejer sammenhængen mellem indkøbspris og driftsomkostninger, når de investerer i nye applikationer, som f.eks. pumper, ventilation og hydraulik. Her spiller den valgte motoreffektivitet en væsentlig rolle.

"Baseret på en levetid på 10-15 år overstiger købsprisen for en elmotor i gennemsnit ikke engang 5 % af de samlede ejeromkostninger. Energiforbruget derimod udgør i gennemsnit 92 % af de samlede ejeromkostninger. Og i mange tilfælde er levetiden på motoren endda længere. Det understreger yderligere, at der er et solidt grundlag for at vælge mere energieffektive motorer," siger Maarten de Beun.

IE4 og VFD

Hoyer har en række forskellige redskaber, der kan hjælpe kunderne med at opnå de ønskede målsætninger for energieffektivitet. IE2- og IE3-motorer fås som standard, mens asynkrone IE4-motorer fremstilles on-demand til projekter og kundetilpassede løsninger. Motorer med integreret VFD kan forbedre den generelle effektivitet i applikationer med op til 50 % ved at levere mere præcis styring og lavere energiforbrug end et traditionelt system.

I fremtiden arbejder Hoyer Motors på at lancere et program af IE4/IE5 permanent magnet motorer, da denne motortype er endnu mere effektiv for flere applikationer end asynkrone motorer med standard rotor.

"Med vores eksisterende sortiment af IE2-, IE3- og IE4-motorer og vores ekspertise inden for VFD løsninger, er vi godt rustet til at være en aktiv energipartner for vores kunder. Vi ønsker at støtte deres fremtidige mål for øget energibesparelse og reduktion af CO2-udledningen," slutter Maarten de Beun.

Energieffektivitet og FN's globale mål

FN's globale mål fungerer som en fælles ramme for de mange aspekter i jagten på øget energieffektivitet. Det gælder i særdeleshed mål 7.3, der kræver, at hastigheden for forbedring af energieffektiviteten fordobles globalt inden 2030, og mål 9.4, der kræver at infrastrukturen og industrien opgraderes inden 2030 for at gøre dem mere bæredygtige og øge effektiviteten i udnyttelsen af ressourcer.

Hos Hoyer ligger hovedfokus på tre udvalgte globale mål: 

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur