DK
DE
CN
GB

Fra juli 2023 skærper EU kravene til elektromotorers energieffektivitet

Sidste fase af EU’s ecodesign-regler, der skærper kravene til elektromotorers energieffektivitet, træder i kraft 1. juli 2023. Det betyder, at motorer mellem 75kW og 200kW, der forhandles i EU, skal opnå en energieffektivitet svarende til IE4.

23/05/2023

Implementeringen af EU’s Regulativ om skærpede miljøkrav til elektromotorer og frekvensomformere (EU) 2019/1781 er på vej ind i den afsluttende fase.

De opdaterede regler for elektromotorers energieffektivitet træder i kraft 1. juli 2023 og vil Ifølge EU’s egne beregninger medføre årlige energibesparelser på over 100 TWh i 2030. Det svarer til Hollands samlede energiproduktion. Effektiviseringen betyder, at der potentielt bliver udledt 40 millioner ton CO2 mindre per år.

Fra og med 1. juli 2023 skal alle elmotorer med en effekt mellem 75 kW til 200 kW have en International Energiklasse (IE) svarende til mindst IE4. Det kommer til at påvirke en lang række applikationer, der i dag indeholder en IE3-motor.

– Vi vil se en naturlig udfasning af de IE3-motorer, der nu bliver omfattet af IE4-kravene. Skæringsdatoen gælder dog kun for motorer produceret efter 1. juli . Det betyder, at kunder stadig kan få leveret IE3-motorer, så længe lager haves hos Hoyer, fortæller Rune Svendsen, Segment Manager – Industry hos Hoyer.

Ud over IE4-kravet skal Ex eb-motorer fra 0,12 kW til 1000 kW og enkeltfasede motorer fra 0,12 kW og op som minimum være IE2.

Bliv klar til de nye krav

Indkøbere af elektromotorer, især OEM-producenter, kan forberede sig på de kommende krav på flere måder:

Få overblik over jeres produkter og design
Gør status over, hvilke produkter der indeholder motorer, som er omfattet af de nye regler. Er der behov for at opdatere design, tegninger og dataark? Prioritér ud fra mest solgte produkter, og hvor stor betydning en ændring af motoren vil have.

Tag dialogen med kunderne, og afstem forventningerne
Nogle kunder vil sandsynligvis benytte de nye krav som en anledning til generelt at opjustere på energieffektivitet, også ud over de kommende minimumskrav. Omvendt vil andre måske foretrække at begrænse omfanget af designændringer mest muligt. Sørg for at tage dialogen så tidligt som muligt, så I kan justere rammeaftaler og planlægge indkøb af motorer.

Tænk Ecodesign-kravene ind i nye og eksisterende produktdesign
Identificer de tilfælde, hvor det er relevant at udskifte motoren til en mere energieffektiv variant. Vær opmærksom på, at en IE4-motor har helt andre egenskaber end en IE3-motor. Selv om der typisk ikke er den store forskel på, hvor meget plads motoren kræver, så kan IE4-motoren have andre karakteristika, eksempelvis startstrøm, startmoment, fuldlaststrøm etc. Det kan være nødvendigt at tilpasse tilkoblet udstyr som tavler og VFD.

Læg vægt på total-cost-of-ownership
IE4-motorer er dyrere end motorer med lavere energieffektivitet, hvilket kan påvirke fastprisaftaler. Her kan det være en fordel at lægge større vægt på den samlede omkostning over hele produktets levetid. På grund af det lavere energiforbrug vil en applikation med en IE4-motor forholdsvis hurtigt tjene en højere anskaffelsespris hjem.

Tilføj VFD-udstyr
Udover motorens energibesparende egenskaber er det muligt at tilføje VFD-udstyr til hastighedsregulering og sensorer til motorovervågning. Det vil optimere applikationernes energieffektivitet.

Tag Hoyer med på råd
Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvordan de nye Ecodesign-krav kommer til at påvirke jeres produktdesign, rammeaftaler, behov for lagerbeholdning eller lignende. Vi har fuldt overblik over de nye regler og vil kunne rådgive dig ud fra dine specifikke behov.

Sådan er reglerne fra 1. juli 2023

Det nye regulativ gælder for induktionsmotorer på op til 1000 V og 50 Hz, 60 Hz og 50/60 Hz til kontinuerlig drift via elnettet. Kravene til energieffektivitet er:

Krav om IE4

Trefasede asynkrone motorer med 2-6 poler og en effekt på mellem 75 kW og 200 kW.

Gælder ikke bremsemotorer, Ex eb motorer med øget sikkerhed samt visse eksplosionsbeskyttede motorer.

Krav om IE3

Trefasede asynkrone motorer med 2-8 poler og en effekt på mellem 0,75 kW og 1000 kW, undtagen motorer der er omfattet af IE4-kravet.

Krav om IE2

Trefasede asynkrone motorer med en effekt på mellem 0,12 kW og 0,75 kW.

Ex eb motorer med øget sikkerhed fra 0,12 kW til 1000 kW

Enkeltfasede motorer fra 0,12 kW 1000 kW

Det er vigtigt at bemærke, at regulativet også indeholder andre undtagelser og særlige krav, afhængigt af motorens anvendelse og miljømæssige omstændigheder.