DK
DE
CN
GB

Vandværker kan se frem til lavere omkostninger og store energibesparelser

Hoyers IE4-motorer med påbyggede frekvensomformere er en central del af en ny løsning, der sparer danske vandværker penge og energi. En af Hoyer Motors’ distributører, TPI El & Automation, har udviklet en metode, som har opnået energibesparelser på mellem 10 og 30 procent hos flere vandværker.

20/04/2022

Energioptimering og grøn omstilling er et fokusområde hos danske vandværker, der gerne vil spare energi, mindske vandspild og minimere driftsforstyrrelser. For at det kan lade sig gøre, har vandværkerne brug for pålidelig information om driftsstatus af deres pumper. Samtidig skal pumperne være mere energieffektive og lette at styre, så driften kan tilpasses de aktuelle forhold.

Netop det har den danske virksomhed TPI El & Automation gjort muligt gennem en ny styringsløsning til elektromotorer. Løsningen er udviklet specifikt til at opnå energibesparelser hos vandværkerne. Det har resulteret i, at vandværkerne typisk sparer over 10 procent og i nogle tilfælde op til 30 procent af deres strømforbrug.

– De projekter, som Hoyer har lavet med TPI omkring energioptimering på vandværkerne, er yderst interessant. Det er et godt eksempel på, hvordan samarbejdspartnere med høj teknisk viden og indsigt i slutbrugernes forretning kan anvende Hoyers produkter til at optimere driften og dermed spare på energiforbruget. Det går hånd i hånd med Hoyers ambitioner om bæredygtighed og passer ind i det spor, hvor vi gerne vil være stærke, siger Brian Byskov, Segment Manager - After Sales hos Hoyer.

Lettere at opdage rørbrud

Hoyers IE4-motorer med påbyggede frekvensomformere spiller en afgørende rolle i løsningen. Dels fordi de energieffektive IE4-motorer er med til at holde strømforbruget nede og dels fordi frekvensomformeren kan udnytte den indbyggede IO analog– og digitalindgang i motoren. Det betyder, at det ikke er nødvendigt med separate installationer til temperatur- eller trykmåling i nærheden af pumpen.

TPI har designet en PLC-styring, der opsamler informationerne om temperatur og vandtryk direkte fra pumpen. Den information kan vandværkerne se via en betjeningsflade og bruge til at optimere driften og reagere hurtigt, hvis der opstår problemer.

– Vandværkerne skal blot beskrive, hvad de skal bruge, for eksempel et bestemt tryk, så indstiller vi pumpen til at levere det. Styringen er meget stabil. Du kan overvåge, hvilken tilvækst der er, når du skifter pumpe og ud fra det kan du hurtigere fastslå, om der sker et rørbrud. Det gør det nemmere for vandværkerne at afgøre, om de skal lukke ned, eller om de kan køre videre. Her sparer de på både driften og slitage, siger Henrik Nielsen, ejer & leder hos TPI.

Frekvensomformeren giver mulighed for præcis styring af pumpen, og da løsningen er meget kompakt, sparer vandværkerne samtidig plads. Desuden er der ikke behov for at trække lange kabelføringer.

Et samarbejde der har udviklet sig over tid

TPI har de sidste tre år fungeret som samarbejdspartner og distributør for Hoyer Motors, og har været med til at åbne døren ind til vandværkerne i Danmark. Samarbejdet er et glimrende eksempel på den stærke synergi mellem Hoyers internationale setup og distributører med stort lokalkendskab og god mulighed for at servicere de lokale virksomheder.

– Vores distributører verden over er et godt supplement til vores egen support af kunderne. Vi ser en stor fordele i at have et stærkt netværk af lokale distributører, som vores forlængede arm i markedet, siger Brian Byskov, Segment Manager – After Sales hos Hoyer.

Læs mere om Hoyers energieffektive motorer

Er du interesseret i at vide mere om Hoyers energieffektive IE4-motorer

Du kan finde mere information om vores distributørnetværk