DK
DE
CN
GB

Bliv klogere på malingsystemerne

Elektromotorer, gear og andre metalkomponenter, der anvendes i barske og udsatte omgivelser, kan i visse tilfælde have behov for ekstra beskyttelse. Med den korrekte overfladebehandling forlænges levetiden og nedsætter risikoen for korrosion.

Salt, kemikalier, fugt og forurening. Det er blot nogle af de faktorer, der påvirker nedbrydningen af metalgenstande. Hvis en applikation skal stå i et hårdt eller udsat miljø, så vil den som regel have behov for speciel overfladebehandling som beskyttelse mod skader fra korrosion. Det kunne for eksempel være en pumpe i en fugtig fabrikshal, en motor i toppen af en vindmølle eller en kran på dækket af en boreplatform.

Det rette valg

Ofte vil der være specificeret en konkret beskyttelsesklasse, som applikationen skal kunne leve op til. Denne klasse er dermed gældende for den samlede konstruktion. Det afhænger blandt andet af parametre såsom, hvilken type metal der er anvendt, overfladens struktur og hvor ofte der skal vedligeholdes. Det anbefales altid at søge kvalificeret rådgivning, eller information fra slutbrugeren hvis der er tvivl om specialkrav til maling og overfladebehandling.

C-systemerne og NORSOK M501

Det mest anvendte system til at angive, hvilken beskyttelsesgrad overfladebehandlingen skal give, er ISO 12944. Systemet er udviklet specielt til at beregne korrosionsbelastningen for store stålkonstruktioner i udsatte miljøer. Det samme gælder NORSOK M501, der er udviklet af den norske olieindustri.

Begge systemer er designet specifikt til flade metaloverflader, og ikke geometriske former som for eksempel motorer eller kraner. Derfor vil der altid være en vis grad af skøn involveret i forhold til at opnå den rette beskyttelsesgrad.

ISO 12944 angiver fem overordnede klassificeringer af korrosion på en skala fra C1 til C5. I miljøer vurderet fra C3 og opefter vil der som hovedregel være behov for ekstra overfladebehandling. Det afhænger dog af den anvendte standardbehandling på applikationen.

Korrosionsklasse Udendørs brug Indendørs brug
C1 – meget lav Opvarmede bygninger med ren luft, for eksempel kontorer, skoler eller hoteller.
C2 - lav Atmosfære med lav forurening, typisk landlige omgivelser. Uopvarmede bygninger med risiko for kondensdannelse, for eksempel lagerbygninger.
C3 - medium Bymæssig eller industrielle omgivelser, moderat svovldioxid forurening, kystområder med lav saltholdighed. Fabriksbygninger med høj luftfugtighed og luftforurening, eksempelvis fødevareproduktion.
C4 - høj Industrielle omgivelser eller kystområder med moderat saltholdighed. Kemikalieproduktion, svømmehaller, både og kystnære skibsværfter.
C5 I (Industri) – meget høj Industrielle omgivelser med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Bygninger med næsten konstant kondensdannelse og høj forurening.
C5 M (marine) – meget høj.
NORSOK M501 svarer til denne klassificering.
Kystområder eller offshore områder med høj saltholdighed. Bygninger med næsten konstant kondensdannelse og høj forurening.

Hvor ofte er der vedligehold?

Ud over miljøets påvirkning har det også betydning for valg af overfladebeskyttelse, hvor ofte det forventes at der vil blive udført vedligehold af slutkonstruktionen.  For eksempel vil en svært tilgængelig konstruktion såsom en havvindmølle med et langt serviceinterval have behov for en anden beskyttelsesgrad end en udendørs industripumpe på land, hvor evt. vedligeholdelsesarbejde er nemmere at tilgå.

ISO 12944 vejleder omkring hvilken grad af holdbarhed overfladebehandlingen skal leve op til, specificeret ved følgende serviceintervaller:

  • Lav: 2 til 5 år
  • Medium: 5 til 15 år
  • Høj: mere end 15 år

Når det er fastslået hvilken miljøpåvirkning og hvilket serviceinterval, der er gældende for konstruktionen, er der dermed en samlet angivelse af den beskyttelsesgrad, der kræves. Eksempelvis bør en udendørs applikation til offshore, med et serviceinterval på 10 år, kunne leve op til beskyttelsesgraden C5-M.

Lagtykkelse på malingen er ikke alt

De overfladebehandlingssystemer, der findes på markedet, består af nøje sammensatte blandinger af grunder, mellemlag og toplag – såkaldte coatings. Samme beskyttelsesgrad kan opnås på forskellige måder, og det kræver fagteknisk og kemisk ekspertise at opnå den optimale beskyttelse.

Dermed kan der være stor variation i overfladebehandlingens sammensætning fra producent til producent alt efter konstruktionen af grunder og de forskellige coatings. Det er med andre ord ikke nok blot at angive, at overfladebehandlingen skal have en bestemt tykkelse, da det ikke giver noget reelt billede af, om behandlingen lever op til beskyttelseskravene.

Ekstra muligheder

I forbindelse med behovet for ekstra overfladebehandling er det som regel muligt at vælge en række ekstra services, for eksempel:

  • Overfladebehandlingsrapporter
  • Frosio inspektion af overfladebehandlingen
  • Kontrol af lagtykkelse
  • Test af overfladebehandlingens modstandsdygtighed mod forskellige faktorer og miljøer