DK
DE
CN
GB

Klassifikation for eksplosionssikker motor

Eksplosionssikre motorer er vigtige i farlige miljøer, idet de beskytter driften mod risikoen for antændelse. Det er afgørende at forstå klassifikationerne af disse motorer for at opretholde sikkerhed og effektivitet i højrisikoindustrier.

Denne artikel giver en vejledning til klassifikationer og udvælgelseskriterier for eksplosionssikre motorer og sikrer, at der kan træffes velbegrundede beslutninger i overensstemmelse med branchens standarder.

Hvad er en eksplosionssikker motor?

En eksplosionssikker motor er designet til at isolere enhver eksplosion, der stammer fra huset, og dermed forhindre antændelse af eksplosive gasser eller støv i den omgivende atmosfære. 

Hvorfor betyder det noget at vælge den rigtige motor? Svaret skal findes i sikring af driftssikkerhed og overholdelse af lovmæssige standarder.

Hvordan klassificeres farlige steder?

Når man klassificerer farlige steder, er en vigtig faktor at bestemme sandsynligheden for, at der er farlige materialer til stede, som kan forårsage eksplosioner. Denne vurdering er kategoriseret i to primære grupper:

Gruppe 1: Denne gruppe er beregnet til områder, hvor der er farlige materialer til stede under normal drift. 

Det betyder, at der under normale arbejdsforhold er stor sandsynlighed for, at brændbare gasser, dampe, støv eller fibre findes i mængder, der er tilstrækkelige til at forårsage en eksplosion eller brand. For eksempel, under normal drift af et forarbejdnings-anlæg,hvor flygtige kemikalier er et biprodukt af produktionsprocessen, vil området være klassificeret som klasse I, inddeling 1.

Gruppe 2: Denne gruppe gælder for steder, hvor tilstedeværelsen af farlige materialer ikke er sandsynlig under normal drift, men kan forekomme i tilfælde af en ulykke eller usædvanlige driftsforhold. 

For eksempel vil opbevaringsområder, hvor brændbare væsker opbevares i lukkede beholdere, ligge i klasse I, gruppe 2. Farlige materialer er kun til stede, hvis en beholder ved et uheld går i stykker eller ved en systemfejl.

Dette system af grupper giver således mulighed for at vurdere den relative risiko i forskellige miljøer og er afgørende for valget af den rigtige eksplosionssikre motor. Motorer, der er designet til placering i gruppe 1, er konstrueret til at modstå vanskeligere forhold end dem til gruppe 2 på grund af den større sandsynlighed for at blive udsat for farlige koncentrationer af materialer.

Efter at have defineret grupperne klassificerer vi disse steder i to forskellige klasser baseret på typen af farligt materiale:

 • Steder i klasse I: Hvor brændbare gasser eller dampe kan være til stede i tilstrækkelige mængder til at danne eksplosive eller antændelige blandinger.
 • Steder i klasse II: Hvor brændbart støv kan være til stede i luften og udgøre en potentiel fare.
 • Steder i klasse III: Hvor der er let antændelige fibre eller materialer, der producerer brændbare flyvende partikler.

Valg af den rigtige eksplosionssikre motor

Valg af den passende eksplosionssikre motor eller elektriske motor kræver en struktureret tilgang, hvor man skal tage klassificeringen af det farlige miljø i betragtning. 

Der skal tages hensyn til mange faktorer, når man vælger en eksplosionssikker motor:

 • Kend miljøet: Vurder gruppen for og klassificeringen af det sted, hvor motoren skal køre. Dine lokale myndigheder kan evt. hjælpe dig med vurderingen.
  • Hvis stedet er i Gruppe 1, klasse 1: Du skal bruge en eksplosionssikker motor til denne applikation. 
  • Hvis stedet er i Gruppe 1, klasse 2: Du kan bruge en eksplosionssikker motor.
 • Kend materialerne: Identificer de grupper af brændbare materialer, der er til stede, for at bestemme den nødvendige klassificering af motoren.
 • Tag brugen i betragtning: Overvej, hvordan motoren skal bruges, og om dette passer til motorens design og kapacitet.
 • Kontroller certificeringer: Sørg for, at motoren opfylder de nødvendige certificeringer og standarder for branchen.

En omfattende udvælgelsesproces garanterer en passende og sikker motor der dækker dine behov. 

Hos Hoyer kan vi hjælpe dig med at finde den rigtige motor til dine applikationer. Du kan læse mere om vores sortiment af motorer, drev og styringer her.