DK
DE
CN
GB

Persondatapolitik

I det følgende kan du læse Hoyers politik for behandling af personoplysninger, der afgives, når du besøger Hoyers hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

Hoyers indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du afgiver på Hoyers hjemmeside, eller som du giver dit samtykke til.

Hvornår sker indsamlingen

Når du besøger www.hoyermotors.com, og derunder liggende sproglag, vil du blive informeret om indsamlingen af dine personoplysninger. Brug af tjenester på Hoyers hjemmeside, såsom anmodning om at Hoyer kontakter dig, sign-up til vores nyhedsbrev eller ansøgning om job, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger, som Hoyer indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikations-oplysninger. Herudover oplysninger om din færden på www.hoyermotors.dk.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Hoyer indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Herudover indsamler Hoyer dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

Hoyers videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver videregivet selskaber tilhørende Hoyer, herunder datterselskaber. Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hos Hoyer hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Hoyer kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller Hoyer bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Behandling hos tredjepart

Hoyer kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af Hoyer til at behandle dine personoplysninger på Hoyers vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger.

Hoyer forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Lagring af Personoplysninger

Hoyer opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger

Hoyer bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Hoyer har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Din ret til indsigt i hvilke oplysninger Hoyer behandler

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Hoyer behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Hoyers brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din enhed, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer teknisk.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Hoyer benytter bl.a. cookies til at forbedre kundeoplevelsen på www.hoyermotors.com samt evaluere hjemmesidens performance og trafik.

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Hoyer sletter personoplysninger, indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til os.

Regler og love

De regler der gælder for Hoyers behandling af dine personoplysninger omfattes i Persondataloven.

Dataansvarlig virksomhed

Hoyer Group A/S
Over Hadstenvej 42
8370 Hadsten - Danmark
+45 86 98 21 11
hoyermotors@hoyermotors.com