DK
DE
CN
GB

Hoyer Group med nyt rekordresultat i 2019

Hoyer Group forsætter væksten ovenpå rekordåret 2018 og følger de strategiske ambitioner om at styrke positionen i udvalgte markeder og nicher.

24/04/2020

I 2019 er omsætningen steget med 37% til 709,4 mio. kr. I samme periode er driftsindtjeningen tæt på fordoblet til et EBITDA resultat på 83,8 mio. kr. Resultatet afspejler en fremgang i flere nøglesegmenter, hvor Hoyer har formået at vinde markedsandele.

”Hoyer Group er tilfredse med årets resultat og i særdeleshed den måde, hvorpå vi har formået at eksekvere på den valgte strategi. Det understreger det forsatte potentiale og organisationens evne til at drive forandringer trods travlhed og vækst.” siger Søren Ø. Sørensen, Bestyrelsesformand, Hoyer Group.

Udover et tilfredsstillende økonomisk resultat har Hoyer også formået at øge både kunde- og medarbejdertilfredsheden i 2019.

”På tværs af vores segmenter oplever vi i stigende grad et behov for at kunne tilbyde mere end blot et godt produkt. Vi har i 2019 således foretaget markante investeringer i bl.a. nye testfaciliteter, et optimeret asiatisk supply chain-setup samt på medarbejdersiden. Det er tilfredsstillende at se, at vores strategiske initiativer og tiltag anerkendes af vores kunder samt medarbejdere.” siger Henrik Sørensen, CEO, Hoyer Group.

Stærk position i et udfordret marked

2020 bliver et udfordrende år som følge af covid-19. Men det stærke 2019-resultat, samt et frasalg af forretningsenheden Hoyer Transmissions i Q1 2020, gør at Hoyer Group har et stærkt udgangspunkt. Søren Ø. Sørensen uddyber:

”Trods vores bekymringer om effekten af covid-19 har vi et strategisk såvel som økonomisk afsæt, der gør det muligt at forsætte udviklingen og imødekomme fremtidige udfordringer. Der er forsat mange nye muligheder for Hoyer, og vi forventer at kunne komme styrket ud af krisen ved at accelerere med omtanke.”

Netop det økonomiske fundament fremhæves også af Henrik Sørensen:

”Den nye situation udfordrer vores strategi, men vi har likviditeten til at forsætte og endda accelerere investeringerne i udvalgte markeder og initiativer. Vi kommer til at prioritere skarpt med et fokus på mere kortsigtede tiltag, der skal bidrage yderligere til vores kunders intensiverede prioritering af supply chain-optimeringer.”

Hoyer Group Nøgletal 2019

Omsætning 709,4 mio. kr.

EBITDA 83,8 mio. kr. Vækst på 92%

Stigning i ordreindgang på 18%

Nettogæld nedbragt med 28%.