DK
DE
CN
GB

Jagten på det fejlfri produkt

02/03/2016

Et korps af dedikerede kvalitetskontrollanter i produktionen og et udførligt kvalitetssystem er Hoyers stærkeste våben i kampen mod produktionsfejl. Målet er at sikre, at samme fejl ikke gentages.

Hoyer går grundigt til værks for at undgå fejl. Specialuddannede kvalitetskontrollanter ude i produktionen og et særligt kvalitetssystem, kaldet 8D, er nogle af de vigtigste elementer i Hoyers kvalitetsarbejde. 8D-systemet er et kendt system inden for kvalitetsarbejde, som Hoyer har adopteret og videreudviklet.

“Fordelen ved 8D er, at der arbejdes struktureret og systematisk med problemløsningen. Det giver en højere kvalitet i processerne og de løsninger som identificeres. Fremgangsmåden gør at problemerne løses ved roden og at der derved skabes vedvarende løsninger. Vores tilgang til kvalitetsarbejdet er kundens garanti for, at hvis der mod forventning skulle opstå et problem med et Hoyer produkt, så går vi selvfølgelig aktivt ind og er med til at løse problemet,” forklarer Quality Manager Mads Texel Jakobsen.

Kvalitet ved samlebåndet

Hvis Hoyer modtager en reklamation, kører sagen på nøje fastlagt vis gennem de forskellige led i systemet, og kvalitetsfolkene på fabrikkerne er med på sidelinjen under forløbet. Reklamationstilgangen er dog situationsbestemt og løsningsorienteret, hvilket kan betyde at der i enkelttilfælde tages direkte kontakt til de såkaldte Q-supervisors, hvis det er nødvendigt. Disse Q-supervisors er lokale Hoyer ansatte, der er trænede efter europæiske kvalitetsstandarder og har deres egne kontorer på udvalgte fabrikker der fremstiller de forskellige Hoyer produkter.

“Vores Q-supervisors er afgørende for kvalitetsarbejdet, fordi de giver os mulighed for at påvirke kvaliteten af produktionen. Q-supervisorene er aktivt involverede i produktionen og foretager daglige audits af produktionsprocesserne. Derfor er det i dag ofte muligt at fange eventuelle fejl, nærmest inden de opstår,” forklarer Mads Texel Jakobsen.

Med i produktudviklingen

Udviklingen i Q-supervisornes rolle er dels drevet af større krav fra kunderne og dels som konsekvens af videreudvikling af 8D systemet, hvor de nu arbejder proaktivt med at identificere fejlkilder og få dem rettet. Q-supervisorerne er også med på sidelinjen, når der udvikles nye produkter. De giver blandt andet mulighed for, at kunder kan foretage audit på fabrikkerne som en del af produktudviklingen.

“Kvalitetsafdelingen og Q-supervisorerne er dybt involverede, når der udvikles specialprodukter i samarbejde med kunderne. I hvert led i projektet er de inde over for at vurdere kvaliteten og sikre, at den overholder kravene. Derfor kender de specifikationerne og kvalitetskravene indgående, og ved hvad der skal holdes særligt øje med, når serieproduktionen går i gang,” siger Mads Texel Jakobsen.

Fakta om 8D kvalitetssystemet

 • Anerkendt problemløsningsværktøj, der blandt andet benyttes i bilindustrien.
 • Formålet med systemet er at identificere og eliminere de grundlæggende årsager til, at en given afvigelse opstår.
 • Systemet består af otte trin
 1. Etablér et team til at håndtere problemet
 2. Identificer problemet
 3. Isoler problemet, og begræns skaden
 4. Identificer den grundlæggende årsag til, at problemet opstod (root cause)
 5. Iværksæt indledende tiltag for at afhjælpe problemet
 6. Identificer forebyggende og korrigerende handlinger, der skal forhindre at problemet opstår igen
 7. Verificer at korrigerende handlinger er implementeret korrekt, at de er tilstrækkelige til at eliminere problemet og at de fastholdes
 8. Afslut og afrapporter.