DK
DE
CN
GB

Vores miljøtilgang

Som en del af den globale fremstillingsindustri er vi opmærksomme på vores sociale ansvar og miljømæssige fodaftryk. I følge Europakommisionen udgør Elmotorer omkring 50 % af verdens el-energiforbrug og rummer dermed store muligheder for en mere bæredygtig udvikling.

Vi støtter FN's verdensmål 7, 8 og 9.

Mål 7: Bæredygtig energi

Vi skal ændre den måde, vi producerer og forbruger energi. Hos Hoyer arbejder vi målrettet med at reducere energitab ved at tilbyde motorer med høj energiklasse og ved at tilbyde løsninger med frekvensomformere, som optimerer energiforbruget. 

 

 

 

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi arbejder målrettet med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø - både internt hos Hoyer og ved at påvirke vores nøgle-leverandører. Internt fokuserer vi samtidigt på at skabe diversitet i form at nationaliteter, kulturer, køn og mennesker med handicap. 

Vores leverandører er placeret rundt i verden, og eksternt arbejder vi tæt sammen med dem for at sikre, at der ikke foregår tvangs- og børnearbejde.

 

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi ønsker at promovere en bæredygtig industrialisering og fremme innovation. I tæt samarbejde med vores kunder tilbyder vi retrofit-løsninger, hvor vi sigter efter bedre brug af ressourcer og højere effektivitet - og derved spare energi. 

Vi fokuserer endvidere på at transportere vores produkter direkte fra vores leverandører til vores kunder. Vi optimerer vores interne infrastruktur og sparer på den måde brændstof.

Environmental

Environmental-tilgang

Som en global leverandør af energieffektive elektriske motorer og drev, anerkender og respekterer vi vores ansvar. Vores aktiviteter rundt om i verden har potentiale til at influere miljøet på både positive og negative måder.

Social

Social-tilgang

Ved at udvikle og supportere vores medarbejdere, tager vi del i at bygge en bedre fremtid. En bæredygtig fremtid.

Governance

Governance-tilgang

Vi sigter mod at være en tillidsfuld, åben og gennemsigtig virksomhed - og vores governance-strukturer skal afspejle det. 

ESG-rapporter

Via dyb forståelse for vores kunders applikationer, vores langsigtede partnerskaber og vores dygtige og kyndige medarbejdere, sigter vi mod at blive en aktiv del af den grønne omstilling. Find vores ESG (CSR)-rapporter her og lær mere om Hoyer som Environmental Challenger ...