Guide: Softstartere til elektromotorer

I denne vejledning introducerer vi de grundlæggende principper for softstartere og fremhæver de vigtigste fordele ved at bruge en softstarter til forskellige applikationstyper.

Det første skridt mod succes er at få den rigtige start. Når man designer en applikation, er det altid værd at overveje præcist, hvad der sker, når man starter elmotoren. En softstarter giver en bedre start, hvorved overspændinger og pludselige bevægelser undgås. Softstartere gør det også muligt for applikationer at have et soft stop.

Introduktion til softstartere

Elektriske softstartere fungerer ved at sende spænding gennem en række tilsluttede halvledere. Under en softstart kan disse komponenter konfigureres til gradvist at tillade, at en stigende mængde strøm passerer igennem. Ved at reversere processen er det muligt gradvist at reducere spændingen, hvilket i sidste ende bringer motoren til et soft stop.

En softstarter fungerer ved hjælp af to primære parametre: begrænsning af spændingen og styring af starttiden. Ved at justere disse faktorer i henhold til dine krav til startmomentet kan du undgå spidsbelastninger af den tilførte strøm, når motoren startes og reducere den mekaniske belastning på motoren og den tilsluttede applikation.

Fordele ved at bruge en softstarter

De vigtigste fordele ved at bruge en softstarter er:

Bedre applikationsstyring
For mange applikationer kan pludselig ukontrolleret start og stop forårsage problemer. Det kan f.eks. ses med pumper, hvor bratte stop medfører trykstød, hvilket forårsager slitage på rørene. Applikationer som centrifugalventilatorer og kølekompressorer har også gavn af en softstarter, da det reducerer den indledende belastning af systemet og dermed forlænger applikationens levetid.

Forebyggelse af strømstigninger
Med både DOL- og stjernetrekantstartere genererer det at få motoren op på fuld hastighed og moment ofte en strømspids, der kan være over 10 gange motorens nominelle strøm. Mange energileverandører har krav, der begrænser sådanne strømspidser, da det kan forårsage et spændingsfald på forsyningsnettet og transformeren. Det gælder også for marineapplikationer, der drives af en generator, hvor utilsigtede strømspidser øger risikoen for funktionsfejl.

Vigtige overvejelser ved valg af softstarter

Valg af softstarter afhænger af følgende kriterier:

  • Applikationstype og brug
  • Nominel effekt og motorstrøm
  • Applikationens belastningsfaktor

Det er vigtigt at finde den rigtige balance mellem spændingsreduktion og momentkrav, da for stor begrænsning af strømmen forhindrer motoren i at starte, mens det ikke begrænser den tilstrækkeligt, hvilket fjerner formålet med at bruge en softstarter.

Det er også relevant, hvor mange starter der er behov for inden for en given periode. En softstarter genererer betydelig varme under brug, så der er en naturlig grænse for, hvor mange gange motoren kan stoppes og startes under normal brug. Hvis det er nødvendigt med hyppige start og stop pr. time, kan det være nødvendigt at øge softstarterens størrelse og kapacitet i forhold til den nominelle motoreffekt.

Det anbefales at installere bypass- og linjekontaktorer. En bypass-kontaktor monteres parallelt med softstarteren for at aflede strømmen, når motoren har nået driftshastigheden. Det reducerer energitab og forlænger softstarterens levetid. En linjekontaktor installeres serielt for softstarteren for at afbryde strømmen til softstarteren på sikker vis. Hvis en softstarter har en indbygget bypass-kontakt, er den eksterne bypass-kontaktor ikke nødvendig.

Der skal altid tages højde for applikationstype og miljø, f.eks. ved at vælge en softstarter, der er godkendt til marinebrug, høje omgivelsestemperaturer, store højder eller farlige miljøer.

Softstartere til forskellige applikationer

Brug af en softstarter kan være relevant for mange forskellige typer applikationer på tværs af brancher og markeder.

Industrielle applikationer
Til centrifugalpumper og andre industrielle pumpeapplikationer kan der anvendes en softstarter til at reducere motormomentet under startsekvensen. Udførelse af et soft stop ved langsomt at reducere strømmen er en effektiv måde at forhindre trykstød på.

Transportbånd med lette eller skrøbelige belastninger har gavn af en soft start og et soft stop, som både forhindrer, at materialerne rammer hinanden, samt overdreven slitage på gearkasser og koblinger. Desuden kan det forhindre, at remmene glider på remtrukne applikationer.

En softstarter giver bedre startperformance for kompressorer og især skruekompressorer, hvor belastningsmomentet stiger med hastigheden.

Marineapplikationer
Softstartere er velegnede til en lang række marineapplikationer, bl.a. ballastvandpumper, lastpumper og scrubberpumper. Evnen til at eliminere strømspidser er nyttig ved brug af generatorer, da den forhindrer dem i at blive overbelastet.

HVAC-applikationer
Til centrifugalventilatorer kan softstartere bidrage til at reducere startmomentet for at forhindre, at remmen glider, samt til at forhindre spændingsfald på grund af høje indgangsstrømstød. Da mange større industriventilatorer drives af relativt kraftige motorer, der er monteret med et svinghjul, kræver de typisk en kraftig start. For at overvinde den indledende inerti anbefales det ofte at vælge en softstarter, der er større end motorstørrelsen.

Olie- og gasapplikationer
I olie- og gasmarineindustrien anvendes der ofte softstartere til lastpumper og kompressorer, som kræver soft start og stop, men som ellers kører ved fuld hastighed.

Vil du vide mere om softstartere?

Kontakt vores Drives & Controls-team, eller se produktsortimentet her.